Lịch làm việc tuần 13 (Từ 13/12/2021 đến 19/12/2021)

16:50 14/12/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

13/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh.

- 7g00 SHDC K12

- 7g30 Họp GVCN 

- 8g00 Họp Liên tịch (Ban phòng chống dịch)

- Dạy và học theo TKB(K12 học trực tiếp, K10 và K11 tiếp tục học trực tuyến). 

Tổ Địa-GDCD, Sử, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ, phục vụ

Đoàn TN, GVCN

T.Cứu, GVCN

Liên tịch+Vân KT+Y tế

GV, HS.

Thứ Ba

14/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh 

- Dạy và học theo TKB

- Gửi danh sách đăng ký nguyện vọng ĐH, CĐ về Sở GDĐT.

Tổ Lý-KTCN, Hóa, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ 

GV, HS

C.Nhung

Thứ Tư

15/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh 

- Dạy và học theo TKB 

- 7giờ30 Họp tổ Văn phòng

Tổ Toán, Tiếng Anh, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV, HS 

BGH, thành viên tổ VP

Thứ Năm

16/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh 

- Dạy và học theo TKB 

- Tham gia kiểm định chất lượng trường THCS Tân Lập, Huyện Dầu Tiếng.

GDTC, Tin học, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

T.Cứu

Thứ Sáu

17/12

-6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh 

-Dạy và học theo TKB 

- Tham gia kiểm định chất lượng trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP TDM

- Báo cáo đăng ký biên chế tiền lương về TCCB

Tổ Văn, Sinh-KTNN Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

T.Cứu

 

C.Vân KT

Thứ Bảy

18/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh 

- Dạy và học theo TKB 

Tổ Văn Phòng, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

 

Chủ nhật 19/12

- 7g 00 Tổ chức test nhanh covid cho CB, GV, NV, học sinh khối 10, 11

T.Ân, Đoàn TN, GVCN K10 + 11, Tất cả thành viên tổ Văn phòng


Tin khác