LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35. NĂM HỌC 2023 – 2024

15:00 06/06/2024

THỨ

NỘI DUNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

( 29/4 )

Nghỉ lễ (từ 29/4 đến hết ngày 1/5)

(BGH, bảo vệ trực theo phân công)

 

 

 

 

 

THỨ 3

( 30/4 )

 

 

 

 

 

 

THỨ 4

( 01/5 )

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 5

( 02/5 )

Dạy và học theo TKB

  • GV, HS

Tổ chức cho HS khối 12 chính thức ĐKDT trực tuyến trên hệ thống QLT (từ 2/5 đến 10/5)

  • Thầy Tân

 

 

 

 

THỨ 6

( 03/5 )

Dạy và học theo TKB

  • GV, HS

 

 

 

 

 

 

THỨ 7

( 04/5 )

Dạy và học theo TKB

  • GV, HS

Buổi chiều: Dạy bù TKB sáng thứ 2 (29/4)

  • GV, HS

Báo cáo báo cáo việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu trên phần mềm quản lý hồ sơ điện tử công chức, viên chức

  • Thầy Khoa

 

 

 

 

CN

( 05/5 )

 

 

 

 


Tin khác