STT Số văn bản Tiêu đề Ngày đăng
1 1346/SGDĐT-GDTrHTX Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

File đính kèm: Công văn 1346/SGDĐT-GDTrHTX

08:19 31/01/2021
2 5512/BGDĐT-GDTrH Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

File đính kèm: Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH

                        Phụ lục 1: Khung kế hoạch dạy học môn học    File Word

                        Phục lục 2: Khung kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học    File Word

                        Phục lục 3: Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên    File Word

                        Phụ lục 4: Khung kế hoạch bài dạy (Giáo án)    File Word

08:11 31/01/2021
3 4612/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

File đính kèm: Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH

08:06 31/01/2021
4 52/KH-SGDĐT Kế hoạch thao giảng, dự giờ các tổ NVBM năm học 2020-2021
File đính kèm: Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT
18:49 20/01/2021
5 3280/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

File đính kèm: Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

18:48 20/01/2021
6 25/QĐ-SGDĐT Quyết định thanh tra Trường THPT Bình Phú
File đính kèm: Quyết định số 25/QĐ-SGDĐT
18:46 15/01/2021