Kế hoạch về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học năm học 2020-2021 và triển khai dạy và học trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19

15:53 08/02/2021

       Căn cứ Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021 về việc chủ động đìều chỉnh  kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19 của Bộ GDĐT;

        Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/03/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 của Bộ GDĐT;

        Căn cứ Công văn số 185/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/02/2021 về việc chủ động đìều chỉnh  kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19 của Sở GDĐT;

         Căn cứ Công văn số 210/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 03/02/2021 về việc chủ động đìều chỉnh  kế hoạch dạy học của học kỳ II, năm học 2020-2021để ứng phó với dịch Covid-19 của Sở GDĐT;

         Căn cứ Kế hoạch chuyên môn năm học 2020-2021 của Trường THPT Bình Phú.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trường THPT Bình Phú điều chỉnh kế hoạch dạy học và triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh cụ thể như sau:

A. Thời gian trước khi nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: giáo viên thực hiện gửi tài liệu lý thuyết và giao bài tập cho học sinh, nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh qua hệ thống Google Classroom.

B. Thời gian sau khi nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021:

- Phương án 1: Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, mọi sinh hoạt trở lại bình thường thì vẫn thực hiện đúng theo kế hoạch năm học 2020-2021.

- Phương án 2: Nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học, không đến trường thì tổ chức dạy học trực tuyến và kiểm tra thường xuyên qua internet.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Trang bị, củng cố kiến thức cho học sinh. Rèn luyện phương pháp làm bài thi cho học sinh đáp ứng yêu cầ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm học 2020-2021.

- Tạo điều kiện, động lực cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Tất cả giảo viên đều phải tích cực học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng dạy học qua mạng như: Zoom Meeting, Google Metting, Google Classroom, Zavi Meeting, Youtube và hệ thống trắc nghiệm Online của nhà trường.

- Đối với học sinh: Học sinh cần có tài khoản Google và Zalo, máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet. Học sinh tham gia học tập và làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp học sinh không có điều kiện kết nối internet thì liên hệ với văn phòng nhà trường để sắp xếp việc hỗ trợ học sinh học tập tại các phòng học, phòng máy tính của nhà trường được kết nối wifi và thực hiện đúng các quy định của chỉ thị 15 về phòng chống dịch bệnh.

II. HÌNH THƯC DẠY HỌC Ở CẢ 3 KHỐI 10, 11 VÀ 12

     Thực hiện nội dung chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021 theo chương trình nhà trường đã xây dựng theo đúng tiến độ, đảm bảo học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học.

1. Đối với 9 môn thi tốt nghiệp (Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử , Địa, GDCD)

- Giáo viên lựa chọn 1 trong các ứng dụng dạy học trực tuyến như Zoom Meetting, Google Metting, Zavi Meeting, Youtube để trực tiếp hướng dẫn cho học sinh phần học lý thuyết của các lớp giáo viên được phân công phụ trách bộ môn theo thời khóa biểu học Online chung do nhà trường ban hành. Sau khi tạo và tổ chức các lớp học xong, giáo viên bộ môn có trách nhiệm thông báo địa chỉ lớp học và mật khẩu tham gia lớp học (nếu có) cho học sinh hoặc nhờ giáo viên chủ nhiệm thông báo; đồng thời thông báo địa chỉ lớp học cho Ban Giám hiệu tại địa chỉ: https://forms.gle/BS7fXEsmWA3eg2W88 để theo dõi.

- Học sinh tham khảo thêm các địa chỉ bài học tin cậy do giáo viên giới thiệu.

- Học sinh làm bài tập, bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên.

- Kiểm tra thường xuyên theo lịch trên hệ thống trắc nghiệm Online tại địa chỉ http://thptbinhphu.edu.vn

2. Đối với 02 môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng: sẽ tăng cường tiết dạy cho kịp chương trình sau khi học sinh trở lại trường.

3. Đối với các môn học còn lại

- Khuyến khích giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh qua các ứng dụng dạy học trực tuyến vào giời gian thích hợp dựa trên thời gian trống trong thời khóa biểu chung của nhà trường.

- Gửi tài liệu lý thuyết và giao bài tập cho học sinh, nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh qua hệ thống Google Classroom.

- Học sinh làm bài tập, bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên.

- Kiểm tra thường xuyên theo lịch, trên hệ thống trắc nghiệm Online tại địa chỉ http://thptbinhphu.edu.vn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban Giám hiệu

- Tổ chức, tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến.

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, xếp thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Đôn đốc, nhắc nhở, động viên giáo viên tích cực xây dựng hệ thống bài học, hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá và thực hiện giờ dạy theo thời khóa biểu đầy đủ và hiệu quả.

2. Đối với tổ/ nhóm chuyên môn

- Xây dựng Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ/nhóm chuyên môn.

- Triển khai thực hiện tốt công tác dạy học trực tuyến, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm dạy học trực tuyến cho các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn.

- Xây dựng các bài giảng điện tử, video và hệ thống bài tập, câu hỏi kiểm tra phục vụ cho các kỳ kiểm tra theo lịch của nhà trường.

3. Đối với giáo viên bộ môn

- Tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến.

- Biên soạn bài dạy, hệ thống bài tập theo phân công và thực hiện dạy học theo đúng thời khóa biểu của nhà trường.

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm

- Giúp Ban Giám hiệu theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, động viên, nhắc nhở học sinh tham gia học tập đầy đủ, hiệu quả.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn trong công tác liên lạc với học sinh và quản lý lớp học.

- Chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập.

5. Phân công giáo viên hỗ trợ hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin

- Thầy Nguyễn Hữu Hạnh: Hỗ trợ bộ môn Toán, Hóa học.

- Thầy Phạm Văn Trung: Hỗ trợ bộ môn Vật lý, Công nghệ.

- Thầy Nguyễn Minh Hòa: Hỗ trợ bộ môn Sinh học, Ngữ văn.

- Cô Nguyễn Thanh Thủy: Hỗ trợ bộ môn tiếng Anh.

- Cô Trần Thị Hồng Nhung: Hỗ trợ bộ môn Lịch sử, Địa lý, GDCD.

      Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến của Trường THPT Bình Phú ứng phó với dịch Covid-19, đề nghị các bộ phận trong nhà trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thầy cô và học sinh trực tiếp báo cáo, trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường để có hướng giải quyết./.

File đính kèm: Kế hoạch 20/KH-THPT.BP


Tin khác