STT Số văn bản Tiêu đề Ngày đăng
1 20/KH-THPT.BP Kế hoạch về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học năm học 2020-2021 và triển khai dạy và học trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19

File đính kèm: Kế hoạch 20/KH-THPT.BP

15:53 08/02/2021
2 12/QĐ-THPT.BP Quyết định thành lập Ban biên tập Website Trường THPT Bình Phú năm học 2020-2021
File đính kèm: Quyết định 12/QĐ-THPT.BP
09:04 21/01/2021
3 03/HD-THPT.BP Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra từ HK2, năm học 2020-2021

File đính kèm: Hướng dẫn 03/HD-THPT.BP

23:30 15/01/2021