Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra từ HK2, năm học 2020-2021

23:30 15/01/2021

Căn cứ Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 về việc Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Căn cứ Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020 – 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Công văn 1228/HD-SGDĐT ngày 11/8/2020 về việc Hướng dẫn khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Sở Giáo dục Đào tạo.

Ban Giám Hiệu nhà trường hướng dẫn giáo viên các tổ bộ môn thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra tập trung từ  học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau:

1. Mục đích

Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ sở cho những điều chỉnh s­ư phạm của giáo viên, các giải pháp của Ban Giám hiệu nhà trường về quản lí giáo dục và cho bản thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp và hình thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra (Phụ lục đính kèm).

3. Dự kiến thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ trong học kỳ II, năm học 2020 – 2021

- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2: Thực hiện theo kế hoạch nhà trường.

- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2: Tháng 05/2021.

- Riêng học sinh khối khối 12 có 2 đợt kiểm tra tập trung dự kiến vào tháng 04 và tháng 05/2021.

Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

4. Quy định về quy cách đề và thời gian nộp đề

- Tổ trưởng các tổ bộ môn tổ chức, phân công giáo viên biên soạn đề kiểm tra dựa trên mục đích và yêu cầu của từng đợt kiểm tra, duyệt đề và gửi 02 bộ đề kiểm tra + đáp án/đợt (gồm 01 chính thức và 01 dự bị) về Ban Giám hiệu nhà trường 10 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra qua email: khoaha@sgdbinhduong.edu.vn trình bày trên file Word, khổ giấy A4, cách dòng đơn; kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.

- Đối với đề kiểm tra dưới hình thức tự luận: Canh lề trái 2,5 cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm.

- Đối với đề kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tổ chức thi trên giấy): 01 file Word (hoặc 04 file Word) gồm 04 mã đề và đáp án của 04 mã đề dưới dạng:

Ma de

Cau

Dap an

123

1

A

123

2

B

123

3

C

...

...

...

+ Mã đề kiểm tra quy định bằng số gồm 03 ký tự.

+ Đáp án tự luận (nếu có) trình bày phía dưới bảng đáp án trắc nghiệm.

- Đối với đề thi trắc nghiệm Onine: 01 File Word đề gốc theo định dạng theo mẫu:

Câu 1 (NB): Phần dẫn.

A. Lựa chọn 1.

B. Lựa chọn 2.

C. Lựa chọn 3.

D. Lựa chọn 4.

+ Gạch chân chữ A, B, C hoặc D chính là đáp án của câu hỏi.

+ Phần trong ngoặc đơn (sau thứ tự câu) là các mức độ của câu hỏi: Nhận biết (NB), Thông hiểu (TH), Vận dụng thấp (VD), Vận dụng cao (VDC).

Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu tổ trưởng và giáo viên các tổ bộ môn triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này; Tổ trưởng chuyên môn khi duyệt đề cần lưu ý duyệt cả nội dung và thể thức theo hướng dẫn này trước khi nộp về Ban Giám hiệu nhà trường./.

File đính kèm: Hướng dẫn 03/HD-THPT.BP


Tin khác