LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36. NĂM HỌC 2023 – 2024

15:08 06/06/2024

THỨ

NỘI DUNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

( 06/5 )

SHDC:

 • Hướng dẫn HS lao động, tổng vệ sinh

 

 • Họp xét hạnh kiểm, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT khối 12 (phòng truyền thống)

 

 • Thầy Thành, cô Duyên, cô Mão
 • Thầy Ân (chủ trì), cô Hồng Nhung, cô Nhựt, GVCN khối 12

Dạy học theo TKB: khối 12

 • GV, HS

Tiếp tục hướng dẫn, nhắc nhở HS khối 12 chính thức ĐKDT trực tuyến trên hệ thống QLT (hạn chót: 10/5)

 • Thầy Tân

Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

 • Cô Lan

THỨ 3

( 07/5 )

Kiểm tra học kỳ 2, khối 11: Tiếng Anh, Tin học/Sinh, Hóa (buổi sáng)

 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Dạy học theo TKB: khối 12

 • GV, HS

Kiểm tra hồ sơ khối 10 (14g00 – phòng truyền thống)

 • GVCN khối 10
 • Hỗ trợ: cô Tuyền

THỨ 4

( 08/5 )

Kiểm tra học kỳ 2, khối 10: Tiếng Anh, Tin học/Công nghệ, Hóa (buổi sáng)

 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Dạy học theo TKB: khối 12

 • GV, HS

 

THỨ 5

( 09/5 )

Kiểm tra học kỳ 2;

 • Khối 11: Văn, Lý, Địa (buổi sáng)
 • Khối 10: Văn, Lý, Sinh (buổi chiều)
 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Kiểm tra hồ sơ HK2 (từ 95/ đến 14/5)

 • Ban TTND

Dạy học theo TKB: khối 12

 • GV, HS

THỨ 6

( 10/5 )

Kiểm tra học kỳ 2:

 • Khối 11: Toán, Sử, GDKT&PL/Công nghệ (buổi sáng)
 • Khối 10: Toán, Sử, Địa/ GDKT&PL (buổi chiều)
 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Dạy học theo TKB: khối 12

 • GV, HS

Họp Ban tuyển sinh khối 10 (8g00 – Thư viện)

 • Các thành viên theo quyết định số 445/QĐ-SGDĐT

THỨ 7

( 11/5 )

Dạy học theo TKB: khối 12

 • GV, HS

Buổi chiều: Dạy bù TKB chiều thứ 2 (29/4)

 • GV, HS

Rà soát, chỉnh sửa thông tin của HS khối 12 trên hệ thống QLT (từ 11/5 đến 17/5)

 • Thầy Tân

CN

( 12/5 )

 

 

 

 


Tin khác