Lịch làm việc tuần 12 (Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)

21:35 07/12/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

06/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh K12 vào học trực tiếp

- Dạy và học theo TKB (K12 học trực tiếp, K10+11 học trực tuyến)

T.Tân, Đoàn TN, C.Giang, Y tế, Bảo vệ, phục vụ

GV, HS

Thứ Ba

07/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh.

- Dạy và học theo TKB (K12 học trực tiếp, K10+11 học trực tuyến)

- Kiểm tra lại giữa HKI (Phòng máy)

 + Sáng khối 10, 11

 + Chiều khối 12

T.Tân, Đoàn TN, C.Nhung, C.Nhựt, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

 

T.Ân, GV tổ CNTT, HS kiểm tra lại

 

Thứ Tư

08/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB (K12 học trực tiếp, K10+11 học trực tuyến)

T.Tân, Đoàn TN, C.Tuyền, C.Lan, Y tế, Bảo vệ

GV, HS.

Thứ Năm

09/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB (K12 học trực tiếp, K10+11 học trực tuyến)

T.Tân, Đoàn TN, C.Nhung, C.Len, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

Thứ Sáu

10/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB (K12 học trực tiếp, K10+11 học trực tuyến)

T.Tân, Đoàn TN, C.Tuyền, C.Giang, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

Thứ Bảy

11/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB (K12 học trực tiếp, K10+11 học trực tuyến).

T.Tân, Đoàn TN, C.Len, C.Lan, Y tế, Bảo vệ

GV, HS.

Chủ nhật 12/12

- Tổ chức test nhanh cho học sinh khối 10, 11

T.Ân


Tin khác