Lịch làm việc tuần 09 (Từ 15/11/2021 đến 21/11/2021)

10:53 14/11/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

15/11

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ

- Kiểm tra giữa kỳ: Toán, GDCD (sáng K11, chiều K12)

- Khối 10 dạy và học bình thường

- 7g00 họp GVCN 3 khối

- 7g00 Dự sơ kết công tác phòng chống dịch tại trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.

Bảo vệ

GV, HS

GV, HS K10

T.Cứu, GVCN

T.Ân, T.Trung, C.M Liên

Thứ Ba

16/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Kiểm tra giữa kỳ: Vật Lý, Lịch Sử, Tin Học (Sáng K11, chiều K12)

- Khối 10 dạy và học bình thường

Bảo vệ

GV, HS

GV, HS K10

Thứ Tư

17/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 8g00 họp Cấp ủy và BGH

Bảo vệ

GV, HS

Cấp ủy

Thứ Năm

18/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Kiểm tra giữa kỳ: Hóa Học, Địa Lí (Sáng K11, chiều K12)

- Khối 10 dạy và học bình thường

Bảo vệ

GV, HS

 

GV, HS K10

Thứ Sáu

19/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Kiểm tra giữa kỳ: Sinh Học, Tiếng Anh (Sáng K11, chiều K12)

- Khối 10 dạy và học bình thường

Bảo vệ

GV, HS

GV, HS K10

Thứ Bảy

20/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 9g00 Họp liên tịch mở rộng xét quy hoạch bổ sung giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030

Bảo vệ

GV, HS

BGH; CT,PCT C Đoàn, BT, PBT Đoàn TN; TTCM, TPCM

Chủ nhật 21/11

 

 


Tin khác