Khám Phá Nông Trang Xanh - Green Noen & Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Củ Chi

14:31 14/01/2021

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Tổ bộ môn Địa lý kết hợp với Công Ty Lữ Hành Mặt Trời Việt tổ chức hoạt động học tập & trải nghiệm ngoài nhà trường chuyên đề Địa Lý Nông Nghiệp - Nội dung 4: Địa Lý Chăn Nuôi dành cho học sinh khối 10 với chương trình “Khám Phá Nông Trang Xanh - Green Noen & Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Củ Chi”.

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Tổ bộ môn Địa lý kết hợp với Công Ty Lữ Hành Mặt Trời Việt tổ chức hoạt động học tập & trải nghiệm ngoài nhà trường chuyên đề Địa Lý Nông Nghiệp - Nội dung 4: Địa Lý Chăn Nuôi dành cho học sinh khối 10 với chương trình “Khám Phá Nông Trang Xanh - Green Noen & Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Củ Chi”.

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Tổ bộ môn Địa lý kết hợp với Công Ty Lữ Hành Mặt Trời Việt tổ chức hoạt động học tập & trải nghiệm ngoài nhà trường chuyên đề Địa Lý Nông Nghiệp - Nội dung 4: Địa Lý Chăn Nuôi dành cho học sinh khối 10 với chương trình “Khám Phá Nông Trang Xanh - Green Noen & Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Củ Chi”.


Tin khác