Hướng Dẫn Đăng Ký

14:59 14/01/2021

Bước 1: Chọn menu Đăng Ký

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập( email, mật khẩu)

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cá nhân --> nhấn Đăng Ký

Bước 4: Đăng nhập vào email để kích hoạt tài khoản


Tin khác