Quy Định Của sử dụng phần mềm trắc nghiệm

14:45 14/01/2021

1. Tất cả học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có thể đăng ký thành viên để tham gia vào Hệ thống trắc nghiệm trực tuyến tỉnh Bình Dương (có giới hạn số lượng đề thi).
2. Chỉ những học sinh đăng ký với các thông tin chính xác: Họ và tên, ngày sinh, lớp, trường, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) được duyệt mới được tham gia tất cả các đề thi tự luyện.
3. Chỉ những học sinh được người quản lý ở trường xác nhận chính xác thông tin đăng ký mới được tham gia các kỳ thi chính thức.
4. Các thành viên cần tự rèn luyện thông qua các đề thi tự luyện và không được thiếu trung thực khi làm bài.
5. Các thành viên chấp hành các quy định của hệ thống và mọi thông báo từ Ban biên tập website.
6. Các thành viên tham gia làm bài trên trang website phải có kế hoạch học tập và tu dưỡng toàn diện, không để việc tham gia hệ thống ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động khác trong nhà trường.
7. Thành viên quên Tên đăng nhập và mật khẩu có thể tìm lại bằng cách nhấn vào "Quên mật khẩu" nhưng buộc phải nhớ chính xác email đã dùng để đăng ký tài khoản trên hệ thống và nhận lại thông tin tài khoản qua email đó khi nhập dúng địa chỉ email.


Tin khác