Hướng Dẫn Làm Bài Thi

14:58 14/01/2021

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Chọn menu Phòng Thi --> 

  • Phòng thi cấp trường: các đề thi của trường
  • Phòng thi cấp sở: các đề thi của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bình Dương

Bước 3: Chọn bài thi muốn làm --> Nhấn Vào Phòng Thi

Bước 4: Màn hình hiển thi thông tin bài thi -->Nhấn "Bắt đầu làm bài"

Bước 5: Màn hình hiển thị lần lượt từng câu hỏi, bạn chọn đáp án đúng --> Nhấn "Câu sau" để làm các câu tiếp theo 

*Ghi chú: nút "Nộp bài" chỉ hiển thị khi bạn hoàn thành tất cả các câu hỏi


Tin khác