Hướng Dẫn Đổi Thông Tin Cá Nhân và Mật Khẩu

14:58 14/01/2021

Bước 1: Chọn menu Đăng Nhập

Bước 2: Nhập email, mật khẩu --> nhấn Đăng Nhập

Bước 3: Chọn menu Tài Khoản --> Thông tin cá nhân

Bước 4: Sau khi thay đổi các thông tin cá nhân --> Nhấn Cập Nhật


Tin khác