• Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh 10 - Trường THPT Bình Phú - Năm học 2021-2022
  • Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, Đợt 1 - Trường THPT Bình Phú
  • Lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 4 (điều chỉnh), năm học 2020-2021
  • Lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 3 và lần 4, năm học 2020-2021
  • Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh 10 - Trường THPT Bình Phú - Năm học 2021-2022
  • Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, Đợt 1 - Trường THPT Bình Phú
  • Lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 4 (điều chỉnh), năm học 2020-2021
  • Lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 3 và lần 4, năm học 2020-2021