• 100 câu hỏi về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
  • Kỳ thi đánh giá năng lực được ĐHQG-HCM tổ chức
  • Đoàn trường THPT Bình Phú tổ chức dã ngoại cho học sinh khối 12 (2020 - 2021)
  • Đoàn trường THPT Bình Phú tổ chức kết nạp Đoàn viên đợt 1 năm học 2020-2021
  • 100 câu hỏi về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
  • Kỳ thi đánh giá năng lực được ĐHQG-HCM tổ chức
  • Đoàn trường THPT Bình Phú tổ chức dã ngoại cho học sinh khối 12 (2020 - 2021)
  • Đoàn trường THPT Bình Phú tổ chức kết nạp Đoàn viên đợt 1 năm học 2020-2021