• DANH SÁCH HỌC SINH THEO LỚP - NĂM HỌC 2021-2022
  • Thông báo đăng ký nhập học và rút hồ sơ không trúng tuyển 10 - Năm học 2021-2022
  • Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh 10 - Trường THPT Bình Phú - Năm học 2021-2022
  • Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, Đợt 1 - Trường THPT Bình Phú
  • DANH SÁCH HỌC SINH THEO LỚP - NĂM HỌC 2021-2022
  • Thông báo đăng ký nhập học và rút hồ sơ không trúng tuyển 10 - Năm học 2021-2022
  • Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh 10 - Trường THPT Bình Phú - Năm học 2021-2022
  • Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, Đợt 1 - Trường THPT Bình Phú