• Lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 2, năm học 2020-2021
  • Thông báo tuyển sinh 10, năm học 2021-2022
  • Lịch thi tốt nghiệp THPT 2021
  • Đoàn trường THPT Bình Phú tổng kết phong trào nuôi heo đất nhân ngày 08/03/2021
  • Lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 2, năm học 2020-2021
  • Thông báo tuyển sinh 10, năm học 2021-2022
  • Lịch thi tốt nghiệp THPT 2021
  • Đoàn trường THPT Bình Phú tổng kết phong trào nuôi heo đất nhân ngày 08/03/2021