Lịch làm việc tuần 18 (Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022)

08:06 22/01/2022

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

17/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Sơ kết HKI (Tiết sinh hoạt dưới cờ)

- Dạy và học theo TKB áp dụng từ ngày 17/01/2022

- Trong tuần GV tham gia bồi dưỡng thường xuyên (Anh, Địa, Tin, Văn, Hóa, Sinh, Sử, GDCD, Lý)

Tổ Địa-GDCD, Sử, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ, phục vụ

GV và HS

GV và HS

Theo công văn 2231

Thứ Ba

18/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- Tham gia chấm thi KHKT tại CS2 TTGDTX tỉnh theo QĐ số 20/QĐ-SGDĐT từ ngày 20-25/01/2022

- Hạn chót nộp đề kiểm tra môn Tin học, Công nghệ 12

Tổ Lý-KTCN, Hóa, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

T. Lướt, T.Tuyền

 

Tổ TTCM Tin học, Lý-CN

Thứ Tư

19/01

-6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

-Dạy và học theo TKB

-Họp LĐ HĐ thi nghề THPT tại CS2 TTGDTX tỉnh

-Dự Hội thảo giới thiệu bản thảo SGK Tiếng Anh lớp 10 (Trực tuyến qua phần mềm Microsoft teams (10g15-11g)

Tổ Toán, Tiếng Anh, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

T.Ân

T.Khoa, C.Phụng

Thứ Năm

20/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- Tổ chức thi nghề THPT cho HS K12

Tổ GDTC, Tin học, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

Theo QĐ

Thứ Sáu

21/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- Tổ chức thi nghề THPT cho HS K12

Tổ Văn, Sinh-KTNN Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

Theo QĐ

Thứ Bảy

22/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- Tập huấn phần mềm Yoot cho công tác hướng nghiệp

Văn phòng

GV và HS

BGH, GV có dạy hướng nghiệp

Chủ nhật 23/01

   

Tin khác