Lịch làm việc tuần 08 (Từ 08/11/2021 đến 14/11/2021)

06:54 06/11/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

08/11

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ

- Dạy và học theo TKB

- 8g00 họp tổ Văn phòng

- Hoàn thành sắp xếp hồ sơ học sinh theo lớp NH 2021-2022

Bảo vệ

GV, HS

Tất cả thành viên tổ VP

C.Giang, C.Tuyền, C.Nhung

Thứ Ba

09/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Tư

10/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Năm

11/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- Nhận giấy trúng tuyển lớp 10 (tại CS2-TTGDTX)

Bảo vệ

GV, HS

C.Tuyền

Thứ Sáu

12/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Bảy

13/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Chủ nhật 14/11

 

 


Tin khác