Lịch làm việc tuần 01 (Từ 05/9/2022 đến 11/9/2022)

07:57 06/09/2022

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

05/9

-6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ, hội trường.

-7g30 Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Bảo vệ

 

Toàn thể CB, GV, NV, HS

 

Thứ Ba

06/9

-Học theo thời khóa biểu (3 khối học buổi sáng)

-8g00 họp BGH

GV và HS 3 khối

BGH

 

Thứ Tư

07/9

-Học theo thời khóa biểu (Khối 11A học nghề tiết 1,2,3; tiết 4,5 học theo TKB chính khóa)

GV và HS 3 khối

Thứ Năm

08/9

-Học theo thời khóa biểu

-Báo cáo BD KT ANQP đối tượng 3,4

GV và HS 3 khối

T.Vũ PHT

Thứ Sáu

09/9

-Học theo thời khóa biểu

GV và HS 3 khối

Thứ Bảy

10/9

-Học theo thời khóa biểu

-8g00 tham gia tập huấn điều chỉnh chương trình môn Lịch sử THPT tại HT D1 TTGDTX-BDNV (CS2)

-13g30 họp Chi bộ

-14g00 họp HĐSP

-16g00 họp Liên tịch

GV và HS 3 khối

GV dạy lịch sử lớp 10

 

Đảng viên

Toàn thể CB, GV, NV

Liên tịch

Chủ nhật 11/9

   

Tin khác