Lịch làm việc tuần 16 (Từ 03/01/2022 đến 09/01/2022)

10:10 31/12/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

03/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra học kỳ I

 + Sáng khối 12: Ngữ văn, Vật lý

 + Chiều khối 10: Ngữ văn, Vật lý

Tổ Địa-GDCD, Sử, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ, phục vụ

Theo phân công

Thứ Ba

04/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra học kỳ I

 + Sáng khối 12: Toán, Lịch sử

 + Chiều khối 11: Ngữ văn, Vật lý

Tổ Lý-KTCN, Hóa, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

Theo phân công

Thứ Tư

05/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra học kỳ I

 + Sáng khối 10: Toán, Lịch sử

 + Chiều khối 11: Toán, Lịch sử

Tổ Toán, Tiếng Anh, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

Theo phân công

Thứ Năm

06/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra học kỳ I

 + Sáng khối 12: Hóa học, Địa lí

 + Chiều khối 10: Hóa học, Địa lí

-Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021.

Tổ GDTC, Tin học, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

Theo phân công

 

C.Tuyền VT

Thứ Sáu

07/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra học kỳ I

 + Sáng khối 12: Sinh học, Tiếng Anh, GDCD

 + Chiều khối 11: Hóa học, Địa lí

- Hạn chót nộp hồ sơ dự thi khoa học kỷ thuật

Tổ Văn, Sinh-KTNN Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

Theo phân công

 

 

Thứ Bảy

08/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra học kỳ I

 + Sáng khối 10: Sinh học, Tiếng Anh, GDCD

 + Chiều khối 11: Tiếng Anh, Sinh học, GDCD

Văn phòng

 

Theo phân công

Chủ nhật 09/01

 

 


Tin khác