LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34. NĂM HỌC 2023 – 2024

16:57 20/04/2024

THỨ

NỘI DUNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

( 22/4 )

Kiểm tra học kỳ 2, khối 12: Văn, Lý (buổi sáng)

 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Dạy học theo TKB: khối 10, 11

 • GV, HS

 

 

THỨ 3

( 23/4 )

Kiểm tra học kỳ 2, khối 12: Toán, Hóa (buổi sáng)

 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Dạy học theo TKB: khối 10, 11

 • GV, HS

Hoàn thành rà soát, cập nhật thông tin HS 12 trên cơ sở dữ liệu ngành

 • Thầy Tân

THỨ 4

( 24/4 )

Kiểm tra học kỳ 2, khối 12: Sinh, Địa (buổi sáng)

 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Dạy học theo TKB: khối 10, 11

 • GV, HS

Tổng kết thực tập sư phạm (14g00 – phòng truyền thống)

 • Ban chỉ đạo TTSP và giáo viên hướng dẫn

Lập và giao tài khoản thi tốt nghiệp THPT cho HS khối 12 (từ 24/4 đến 26/4)

 • Thầy Tân

Tổ chức cho HS khối 12 thử ĐKDT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi (từ 24/4 đến 28/4)

 • Thầy Tân

 

THỨ 5

( 25/4 )

Dạy học theo TKB: khối 10, 11

 • GV, HS

 

 

 

 

THỨ 6

( 26/4 )

Kiểm tra học kỳ 2, khối 12: Tiếng Anh, Sử, GDCD (buổi sáng)

 • Cá nhân/ bộ phận được phân công

Dạy học theo TKB: khối 10, 11

 • GV, HS

THỨ 7

( 27/4 )

Dạy học theo TKB: khối 10, 11

 • GV, HS

 

 

 

 

CN

( 28/4 )

 

 

 

 


Tin khác