Lịch làm việc tuần 17 (Từ 10/01/2022 đến 16/01/2022)

08:02 22/01/2022

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

10/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB (Tiếp tục chương trình HKI)

- Trong tuần GV tham gia bồi dưỡng thường xuyên (Anh, Địa, Tin, Văn, Hóa, Sinh, Sử, GDCD, Lý)

- 7h30 Họp Liên tịch xây dựng kế hoạch, phân công chuyên môn HKII

Tổ Địa-GDCD, Sử, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ, phục vụ

GV và HS

Theo công văn 2231

Liên tịch

Thứ Ba

11/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- Hạn chót vào điểm kiểm tra HKI

Tổ Lý-KTCN, Hóa, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

GVBM

Thứ Tư

12/01

-6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

-Dạy và học theo TKB

-Nhận quyết định tổ chức thi nghề K12 tại Sở GDĐT

-Kiểm tra lại HKI

 

Tổ Toán, Tiếng Anh, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

C.Tuyền

HS vắng kiểm tra HKI

Thứ Năm

13/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra lại HKI

- 8g00 Họp tổ Văn phòng

Tổ GDTC, Tin học, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

HS vắng kiểm tra HKI

Thành viên tổ VP

Thứ Sáu

14/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- Họp xét hạnh kiểm, học lực HKI

 + Sáng K11

 + Chiều K10, 12

- Báo cáo điểm số học kỳ I về Phòng khảo thí

Tổ Văn, Sinh-KTNN Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV và HS

T.Vũ

T.Khoa

C.Nhung

Thứ Bảy

15/01

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Dạy và học theo TKB

- 13g00 Họp Chi bộ

- 13g30 Họp HĐSP sơ kết HKI

Văn phòng

GV và HS

Đảng viên

CB, GV, NV

Chủ nhật 16/01

 

 


Tin khác