Lịch làm việc tuần 02 (Từ 27/9/2021 đến 03/10/2021)

20:28 26/09/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

27/9

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ.

- Dạy và Học theo TKB

- 7g30 họp Chi ủy

- Trả hồ sơ tuyển sinh (TS lớp 10 , TN THPT 2021)

Bảo vệ

GV, HS

Chi ủy viên.

Văn phòng

Thứ Ba

28/9

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và Học theo TKB

- 13g30 dự họp công tác tuyên giáo tại TU TP.TDM

- Trả hồ sơ tuyển sinh(TS lớp 10 , TN THPT 2021)

- GVCN tổng hợp DS HS tham gia BHYT năm 2022 gửi cơ quan BHXH

Bảo vệ

GV, HS

T.Vũ

Văn phòng

GVCN, C.Vân KT

Thứ Tư

29/9

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và Học theo TKB

- Trả hồ sơ tuyển sinh(TS lớp 10 , TN THPT 2021)

- Báo cáo thành lập tổ/khối NH 2021-2022

- Báo cáo số lượng HS trúng tuyển, ĐH, CĐ; HS đạt từ 24 điểm trở lên đợt 1 năm 2021

Bảo vệ

GV, HS

Văn phòng

C.Tuyền VT

C.Nhung

Thứ Năm

30/9

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và Học theo TKB

- Trả hồ sơ tuyển sinh(TS lớp 10 , TN THPT 2021)

- 7g30 tiếp Đoàn kiểm tra TU TP.TDM

Bảo vệ

GV, HS

Văn phòng

Chi ủy

Thứ Sáu

01/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và Học theo TKB

- Trả hồ sơ tuyển sinh (TS lớp 10 , TN THPT 2021)

Bảo vệ

GV, HS

Văn phòng

Thứ Bảy

02/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và Học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Chủ nhật 03/10

 

 


Tin khác