Lịch làm việc tuần 15 (Từ 27/12/2021 đến 02/01/2022)

10:02 31/12/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

27/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh học trực tiếp (khối 10, 12 học buổi sáng, khối 11 học buổi chiều)

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I

- Kiểm tra thử môn Toán, Tiếng anh trực tuyến qua hệ thống LMS (18g00 đến 21g00)

- Tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Bình Dương

- Phô tô đề kiểm tra HKI NH 2021-2022

Tổ Địa-GDCD, Sử, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ, phục vụ

GV, HS

HS khối 10

T. Tuyền

 

T.Ân, Tân

Thứ Ba

28/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra thử môn Toán, Tiếng anh trực tuyến qua hệ thống LMS (18g00 đến 21g00)

- Ôn tập chuẩn kiểm tra học kỳ I

- Phô tô đề kiểm tra HKI NH 2021-2022

Tổ Lý-KTCN, Hóa, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

HS khối 11

GV, HS

T.Ân, Tân

Thứ Tư

29/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Kiểm tra thử môn Toán, Tiếng anh trực tuyến qua hệ thống LMS (18g00 đến 21g00)

- Ôn tập chuẩn kiểm tra học kỳ I

- 8g00 Họp mặt tuyên dương khen thưởng NH 2020-2021 tại TT HNTL tỉnh Bình Dương

-Phô tô đề kiểm tra HKI NH 2021-2022

Tổ Toán, Tiếng Anh, CĐ, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

HS khối 12

GV, HS

T.Vũ, C.Tú Anh

 

T.Ân, Tân

Thứ Năm

30/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Ôn tập chuẩn kiểm tra học kỳ I

- Phô tô đề kiểm tra HKI NH 2021-2022

Tổ GDTC, Tin học, Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

Ban sao in đề kiểm tra

Thứ Sáu

31/12

- 6g30 Vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đo thân nhiệt cho học sinh

- Ôn tập chuẩn kiểm tra học kỳ I

- Nhận giấy khen tại Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (cơ sở 2) của GV, HS được tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022.

- Tập huấn kiểm tra giám sát Chi bộ tại Thành Ủy (Hội trường B)

- Đóng gói, niêm phong đề kiểm tra HKI NH 2021-2022

Tổ Văn, Sinh-KTNN Đoàn TN, Y tế, Bảo vệ

GV, HS

C.Tuyền

T.Cứu, T.Vũ

Ban sao in đề kiểm tra

Thứ Bảy

01/01

Nghỉ Tết Dương lịch

CB, GV, NV

(Bảo vệ treo cờ, trực cơ quan)

Chủ nhật 02/01

 

 


Tin khác