Lịch làm việc tuần 05 (Từ 18/10/2021 đến 24/10/2021)

21:11 16/10/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

18/10

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ

- Dạy và học theo TKB

- Dự bồi dưỡng nội dung 4-quản trị CSVC

- Học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (Thành đội TDM, khu 2 phường Định Hòa, TDM) theo TB số 54/TB-SNV từ ngày 07 đến 22/10/2021.

Bảo vệ

GV, HS

T.Cứu

T.Khoa

Thứ Ba

19/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Tư

20/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Năm

21/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

 

Bảo vệ

GV, HS

 

Thứ Sáu

22/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Bảy

23/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 13g30 họp Liên tịch tại trường THPT Bình Phú

Bảo vệ

GV, HS

Liên tịch

Chủ nhật 24/10

 

 


Tin khác