Lịch làm việc tuần 07 (Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021)

20:15 31/10/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

01/11

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ

- Dạy và học theo TKB

- 7g00 tiếp tục tiêm vaccin cho học sinh (sân trường THPT Bình Phú)

- 8g00 họp Ban Giám hiệu

Bảo vệ

GV, HS

HS 3 khối chưa tiêm mũi 1

BGH

Thứ Ba

02/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- Khử khuẩn, vệ sinh phòng học, khu cải tạo mới.

Bảo vệ

GV, HS

VP, BV, PV

Thứ Tư

03/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Năm

04/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Sáu

05/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Bảy

06/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Chủ nhật 07/11

 

 


Tin khác