Lịch làm việc tuần 04 (Từ 11/10/2021 đến 17/10/2021)

10:06 10/10/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

11/10

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ

- 7g00 Họp GVCN chuẩn bị HN CMHS NH 2021-2022 (trực tuyến)

- Dạy và học theo TKB

- 8g20 họp Cấp ủy

- Học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (Thành đội TDM, khu 2 phường Định Hòa, TDM) theo TB số 54/TB-SNV từ ngày 07 đến 22/10/2021.

- Trong tuần các tổ chuyên môn tổ chức hội nghị viên chức cấp tổ

Bảo vệ

T.Cứu, GVCN 3 khối

GV, HS

Chi ủy viên

T.Khoa

Tổ CM

Thứ Ba

12/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 7g30-9g00 tham gia CLB Tiếng Anh theo CV 1518 (trực tuyến)

- 15g30 duyệt thừa giờ NH 2020-2021 tại CS2 TT GDTX và BDNV

Bảo vệ

GV, HS

Tổ Ngoại ngữ

T.Vũ

Thứ Tư

13/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- BC số liệu cho phòng TCCB

- BC định kỳ TCCB đợt 1, lý lịch trích ngang CB,VC

Bảo vệ

GV, HS

C.Tuyền

T.Tân

Thứ Năm

14/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 8g00 Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra NH 2020-2021 tại Phòng GDĐT TP TDM

 

Bảo vệ

GV, HS

T.Vũ, T.Tuyền, T.Trung

Thứ Sáu

15/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB.

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Bảy

16/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB.

Bảo vệ

GV, HS

Chủ nhật 17/10

- 7g30 GVCN tổ chức hội nghị CMHS đầu năm bằng hình thức trực tuyến (K12-theo lớp)

GVCN 3 khối


Tin khác