Lịch làm việc tuần 06 (Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021)

06:17 26/10/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

25/10

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ

- Dạy và học theo TKB

-Trong tuần VP, BV, PV vệ sinh phòng học chuẩn bị đón học sinh vào học trực tiếp.

Bảo vệ

GV, HS

TTVP, BV, PV

Thứ Ba

26/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 8g00 Dự Hội nghị giao ban giữa kỳ (TT)

Bảo vệ

GV, HS

BGH

Thứ Tư

27/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- Dự bồi dưỡng nội dung 4-quản trị CSVC

Bảo vệ

GV, HS

T.Cứu

Thứ Năm

28/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Sáu

29/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Thứ Bảy

30/10

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 13g00 Hội nghị CBCV

Bảo vệ

GV, HS

Toàn thể CB, GV, NV

Chủ nhật 31/10

 

 


Tin khác