Lịch làm việc tuần 03 (Từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)

07:01 02/10/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

04/10

-6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ,

-Dạy và học theo TKB

-7g00 đến 8g30 họp HĐSP (trực tuyến)

-8g30 đến 9 họp Chi bộ (trực tuyến)

-Trả hồ sơ tuyển sinh (TS lớp 10 , TN THPT 2021)

-Hoàn tất BC dữ liệu ngành

Bảo vệ

GV, HS

CB, GV, NV

Đảng viên

Văn phòng

C.Nhung

Thứ Ba

05/10

-7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

-Dạy và học theo TKB

-Trả hồ sơ tuyển sinh(TS lớp 10 , TN THPT 2021)

-GVCN tổng hợp DS HS tham gia BHYT năm 2022 gửi cơ quan BHXH

Bảo vệ

GV, HS

Văn phòng

GVCN, C.Vân KT

Thứ Tư

06/10

-7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

-Dạy và học theo TKB

-Trả hồ sơ tuyển sinh(TS lớp 10 , TN THPT 2021)

-7g30 họp tổ Văn phòng (tại Văn phòng trường)

Bảo vệ

GV, HS

Văn phòng

Tất cả thành viên tổ VP

Thứ Năm

07/10

-7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

-Dạy và học theo TKB

-Trả hồ sơ tuyển sinh(TS lớp 10 , TN THPT 2021)

-7g30 học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (Thành đội TDM, khu 2 phường Định Hòa, TDM) theo TB số 54/TB-SNV từ ngày 07 đến 22/10/2021.

Bảo vệ

GV, HS

Văn phòng

T.Khoa

Thứ Sáu

08/10

-7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

-Dạy và học theo TKB

-Trả hồ sơ tuyển sinh (TS lớp 10 , TN THPT 2021)

 

Bảo vệ

GV, HS

Văn phòng

Thứ Bảy

09/10

-7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

-Dạy và học theo TKB

Bảo vệ

GV, HS

Chủ nhật 10/10

 

 


Tin khác