Lịch làm việc tuần 20 (Từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)

09:33 31/01/2021
NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

18/01

-Sáng 7g00: sơ kết phát thưởng HKI (tiết SHDC+ SHCN)

-Chiều SHDC: Hiệu trưởng sơ kết HKI và triển khai kế hoạch học kỳ II

-Học theo thời khóa biểu (học theo PP chương trình HKII).

-Họp Ban giám khảo chấm thi KHKT

 

-8g30 Họp BTC tham dự hội trại TT HSSV tại TTGDTX-BDNV (CS2)

-9g00 họp BGH, CĐ, Đoàn TN, VP

Đoàn TN, HS K10+12 và HSG K11

T.Cứu

 

GV, HS

 

T.Khoa, T.Lướt, T.Tuyền, C.Nhung (Lý)

T.Thành

 

BGH, T.Tân, T.Tuyền, T.Thành, C.Vân, C.Tuyền, C.Thúy, C.Nhung

Thứ Ba

19/01

-Học theo thời khóa biểu (học theo PP chương trình HKII).

-7g00 Họp với Đoàn thanh tra tại hội trường lớn

 

 

-GVCN đến Văn phòng nhận thư mời họp CMHS

GV, HS

 

BGH, CĐ, Đoàn TN, TTCM, TPCM, toàn bộ Tổ VP

GVCN 3 khối

Thứ Tư

20/01

-Học theo thời khóa biểu (học theo PP chương trình HKII).

-Làm việc với Đoàn thanh tra

GV, HS

 

Theo phân công

Thứ Năm

21/01

-Học theo thời khóa biểu (học theo PP chương trình HKII).

-Làm việc với Đoàn thanh tra

 

GV, HS

 

Theo phân công

Thứ Sáu

22/01

-Học theo thời khóa biểu (học theo PP chương trình HKII).

-Tham gia Hội trại HS tại trường THPT Phước Vĩnh-Phú Giáo

-Làm việc với Đoàn thanh tra

GV, HS

 

Theo phân công

 

Theo phân công

Thứ Bảy

23/01

-Học theo thời khóa biểu

-Tham gia công tác cuộc thi KHKT tại trường THPT Võ Minh Đức

-Tham gia Hội trại HS tại trường THPT Phước Vĩnh-Phú Giáo

-Làm việc với Đoàn thanh tra

GV, HS

T.Khoa, T.Lướt, T.Tuyền, C.Nhung (Lý)

Theo phân công

 

Theo phân công

Chủ nhật 24/01

-Tham gia công tác cuộc thi KHKT tại trường THPT Võ Minh Đức

-Hội nghị CMHS BC sơ kết HKI & kế hoạch HKII

-7g15 đến 8g30: Khối 10+12

-8g30: Khối 11

T.Khoa, T.Lướt, T.Tuyền, C.Nhung (Lý)

BGH, Đoàn TN, GVCN, Tổ VP


Tin khác