Lịch làm việc tuần 01 (Từ 20/9/2021 đến 26/9/2021)

20:24 26/09/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

20/9

- Dạy và Học theo TKB (Bằng hình thức online)

- Trả hồ sơ tuyển sinh lớp 10 NH 2021-2022, TN THPT năm 2021

- Thống kê giảng dạy và học tập báo cáo BGH

GV và HS

Văn phòng

Phòng Giám thị

Thứ Ba

21/9

- Dạy và Học theo TKB (Bằng hình thức online)

- Trả hồ sơ tuyển sinh lớp 10 NH 2021-2022, TN THPT năm 2021

- Thống kê giảng dạy và học tập báo cáo BGH

GV và HS

Văn phòng

Phòng Giám thị

Thứ Tư

22/9

- Dạy và Học theo TKB (Bằng hình thức online)

- Trả hồ sơ tuyển sinh lớp 10 NH 2021-2022, TN THPT năm 2021

- Thống kê giảng dạy và học tập báo cáo BGH

GV và HS

Văn phòng

Phòng Giám thị

Thứ Năm

23/9

- Dạy và Học theo TKB (Bằng hình thức online)

- Trả hồ sơ tuyển sinh lớp 10 NH 2021-2022, TN THPT năm 2021

- Thống kê giảng dạy và học tập báo cáo BGH

- 8g00 Dự HN tổng kết năm học 2020-2021, PHNV NH2021-2022 tại Phòng GD TP TDM

 

GV và HS

Văn phòng

Phòng Giám thị

T.Cứu

Thứ Sáu

24/9

- Dạy và Học theo TKB (Bằng hình thức online)

- Trả hồ sơ tuyển sinh lớp 10 NH 2021-2022, TN THPT năm 2021

- Thống kê giảng dạy và học tập báo cáo BGH

- 8g30 dự HN tổng kết năm học 2020-2021 và PHNV TrH-TX năm học 2021-2022 (trực tuyến)

- Từ 24/9 đến 12/10/2021 GV cốt cán tham gia học bồi dưỡng modul 4 chương trình GDPT năm 2018

GV và HS

Văn phòng

Phòng Giám thị

T.Cứu, T.Khoa

 

GV cốt cán theo CV 1598 của Sở GD ngày 15/9/2021

Thứ Bảy

25/9

- Dạy và Học theo TKB (Bằng hình thức online)

- Thống kê giảng dạy và học tập báo cáo BGH

GV và HS

Phòng Giám thị

Chủ nhật 26/9

 

 


Tin khác