Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

08:11 31/01/2021

File đính kèm: Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH

                        Phụ lục 1: Khung kế hoạch dạy học môn học    File Word

                        Phục lục 2: Khung kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học    File Word

                        Phục lục 3: Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên    File Word

                        Phụ lục 4: Khung kế hoạch bài dạy (Giáo án)    File Word


Tin khác