Lịch làm việc tuần 10 (Từ 22/11/2021 đến 28/11/2021)

21:58 20/11/2021

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

22/11

- 6g30 Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu hiệu bộ

- Dạy và học theo TKB

- Khối 10 thi kiểm tra giữa kỳ I: Toán, GDCD (Chiều)

- Hạn chót đăng ký thi thăng hạng về Sở GD

- Trong tuần triển khai tiêm vắc xin mũi 2 cho học sinh

Bảo vệ

GV, HS

HS K10

C.Tuyền

T.Ân, VP

Thứ Ba

23/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- Khối 10 thi kiểm tra giữa kỳ I: Lý, Sử (Chiều)

- Báo cáo trước 10 giờ về góp ý bổ sung sửa đổi thông tư 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng, trường chuẩn

Bảo vệ

GV, HS

HS K10

T.Ân

Thứ Tư

24/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- Khối 10 thi kiểm tra giữa kỳ I: KTNN,Tin học(Chiều)

Bảo vệ

GV, HS

HS K10

Thứ Năm

25/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- Khối 10 thi kiểm tra giữa kỳ I: Hóa, Địa (Chiều)

Bảo vệ

GV, HS

HS K10

Thứ Sáu

26/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- Khối 10 thi kiểm tra giữa kỳ I: Sinh, Anh (Chiều)

- Gửi danh sách nâng lương sớm năm 2022 về phòng TCCB SGD

Bảo vệ

GV, HS

HS K10

C.Tuyền

Thứ Bảy

27/11

- 7g00 Đo thân nhiệt BGH, nhân viên văn phòng

- Dạy và học theo TKB

- 13g00 Họp kiểm điểm đảng viên cuối năm

- Khử khuẩn, vệ sinh phòng học cho HS vào học trực tiếp

Bảo vệ

GV, HS

Đảng viên

VP, BV, PV

Chủ nhật 28/11

 

 


Tin khác