TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

07:27 06/10/2022

  Ngày 5/10/2022 ,Trường THPT Bình Phú tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2022-2023. Đây là năm học  ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025,tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

     Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.  Ở Hội nghị này, nhà trường  đánh giá lại năm học vừa qua , đồng thời  nêu lên phương hướng cụ thể , thiết thực, đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua, nhằm đưa nhà trường  ngày càng phát triển có chiều sâu và bền vững.

      Hội nghị đã tập trung thảo luận đi đến thống nhất những chế độ chính sách , chỉ tiêu quan trọng được CB,GV,NV biểu quyết thông qua . Nhà trường đã  tuyên dương những tập thể , cá nhân có thành tích cao trong năm học vừa qua , đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở năm năm học mới .

      Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng qui định, đầy tinh thần trách nhiệm , Hội nghị CBVC trường THPT Bình Phú năm học 2022- 2023 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

                                                                         Thiên Ân ( Trường THPT Bình Phú)


Tin khác