Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, Đợt 1 - Trường THPT Bình Phú

15:03 28/07/2021

- Sở GDĐT Bình Dương đã công bố Bảng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, Đợt 1 - Trường THPT Bình Phú (đính kèm).

- Học sinh làm đơn phúc khảo theo mẫu kèm theo (có thể in ấn, điền thông tin, ký xác nhận hoặc viết tay, chụp hình) gửi về email trường: thpt-binhphu@sgdbinhduong.edu.vn. Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 05/8/2021 và trường sẽ hoàn thành việc cập nhật phúc khảo lên hệ thống quản lý thi chậm nhất 9 giờ ngày 06/8/2021.

- Nhà trường trân trọng  thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh được biết./.

1. Bảng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, Đợt 1 của học sinh Trường THPT Bình Phú

2. Đơn xin phúc khảo.


Tin khác